Etelä-Suomen Rakennus- ja Purkutekniikka Oy

är grundat 1999 och våran specialitet ligger på underjordsarbeten, särskilt i dränmattor under täktskikt i bergrum t.ex. järnvägs-, vägtunnlar eller parkeringshall.
Vi säljer och monterar RBSO® -produkt som vi själv tillverkar enligt kvalitéts standard av högklassiga material. Produkten har CE-märk och EPD miljövarudeklaration.

I kundkretsen ingår ledande byggnadsföretag på den internationella marknaden. Vi har tillgång till modern och mångsidig utrustning.
Vid sidan av underjordsarbeten består vårt serviceutbud av rivnings- och monteringsarbeten samt montering av värme- och vattenisoleringsmattor.
Vi behåller certifierade ISO 9001 kvalitéts program samt ISO 14001 miljö program.
Våran verksamhet ligger i dagsläget i Finland och Sverige men våran målsättning är att expandera till alla Nordiska länder.